Stomatologické centrum Nice Smile

Stomatologické centrum NiceSmile

Sme moderné stomatologické centrum NiceSmile v Senici od roku 2019. Zameriavame sa na záchovnú stomatológiu, endodonciu, protetiku a implantológiu.  Chceme, aby ste viac z ošetrenia nemali strach a odišli z našej ordinácie so zdravým úsmevom.

Viac info  : o nás

Ošetrujeme pod zväčšením

Na našom pracovisku pracujeme pod mikroskopickým zväčšením alebo s pomocou
lupových okuliarí.

Záchovná stomatológia

Zhotovujeme estetické kompozitné výplne vo farbe zuba.

Endodontické ošetrenie

V prípade, že zubný kaz dosiahne k nervu zuba, je pre zachovanie nutné ošetrenie koreňových kanálikov.

Fixná protetika

Zhotovujeme keramické korunky alebo mostíky v prípade veľkého poškodenia alebo chýbajúceho zuba.

Snímateľná protetika

V prípade veľkej straty zubov zhotovujeme čiastočné alebo celkové snímateľné náhrady.

Zubné implantáty

Náhrada jedného alebo viacerých zubov pomocou implantátu zavedeného v kosti.