Podrobný cenník je umiestnený v čakárni.  Ceny zložitejších zákrokov sa vypočítavajú individuálne.  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Cenník
Prevencia

Vstupné vyšetrenie - súčasťou je preventívna prehliadka,

intraorálne rtg, konzultácia a stanovenie liečebného plánu -  50€


Vstupné pedostomatologické vyšetrenie - 20€

Konzultácia neregistrovaného pacienta - 30€

Preventívna prehliadka - 0€

Nedostavenie sa na termín do 60 min - 20€

Nedostavenie sa na termín nad 60min - 40€

Ošetrenie bez objednania - 20€


Chirurgia

Injekčná anestéza od - 15€

Extrakcia dočasného zuba - od 30€

Extrakcia trvalého zuba od - od 40€

Extrakcia zuba múdrosti od - od 90€


RTG

Intraorálne rtg - 15€

Bite-Wing rtg - 15€

OPG - 25€

CBCT - 3D rtg - 70€


Implantológia

Zavedenie implantátu od 800€

Korunka na implantát od 400€


Mostíky na implantátoch a celkové rekonštrukcie nesené implantátami sa vypočítavajú individuálne podľa stavu, očakávaní a možností pacienta.


Záchovná stomatológia

Kofferdam - 10€

Výplň dočasného zuba - 40€

Kompozitná výplň (podľa rozsahu) od 55€


Endodoncia

Paliatívne (akútne) ošetrenie zuba od 50€

Endodontické ošetrenie dočasného zuba od 60€

Endodontické ošetrenie trvalého zuba od 120€

Reendodontické (opakované) ošetrenie zuba od 160€


Protetické zubné lekárstvo

Zhotovenie digitálneho skenu - 50€

Zirkónová korunka - 350€

Zirkónová korunka na implantát od 400€

E-max keramická korunka/fazeta od 400€

Čiastočná snímateľná náhrada - klasik od 210€

Čiastočná snímateľná náhrada - flexi materiál od 350€

Celková snímateľná náhrada od 260€

Dlaha proti bruxizmu od 100€

Dočasná živicová korunka 60€Sedácia (cena sedácie sa pripočítava k vykonanému ošetreniu)
Sedácia midazolam detský pacient 50€

Sedácia rajský plyn detský pacient - 100€

Sedácia rajský plyn dospelý pacient -150€


Dentálna hygiena

Hygiena detský pacient - dôsledná inštruktáž dentálnej hygieny,

dentálna hygiena, pieskovanie podľa možností pacienta od 45€


Hygiena dospelý pacient od 45€ do 75€
Parodontologické ošetrenie od 90€