Objednať sa na vstupné vyšetrenie sa môžete na telefónnom čísle 0948 079 085.

Načo je dobré vstupné vyšetrenie?
Pri vstupnom vyšetrení a anamnestickom rozhovore sa zistí zdravotný stav pacienta jeho aktuálne problémy a ich doterajšie riešenie.
Nasleduje vyšetrenie dutiny ústnej a tvárovej oblasti, kedy sa skontroluje stav nielen zubov, ale aj ďasien, jazyka podnebia a pier. 
Podľa klinického a rontgenologického vyšetrenia sa následne s každým pacientom preberie jeho aktuálny stav navrhnú možné riešenia a pacient sa rozhodne pre riešienie jemu najviac vyhovujúce.